Werkwijze

Een eerste consult bij ons in de praktijk bestaat uit een anamnese, uitgebreid podologisch onderzoek, een behandelplan en advies.

Anamnese

Aan de hand van een vragenonderzoek worden de aard en de plaats van de problemen vastgesteld. Er wordt gekeken naar het ontstaan en het verloop van uw klachten. Hierbij komen ook uw dagelijkse bezigheden, zoals werk, sport en hobby’s aan de orde.

Onderzoek

Uw looppatroon en  houding worden geobserveerd en geanalyseerd. Verder wordt er gekeken naar een eventuele afwijking van de stand van uw lichaam.

Door middel van een blauwdruk wordt de drukverdeling onder uw voeten in beeld gebracht. Het slijtpatroon van uw schoenen kan ook nuttige informatie bij dit onderzoek opleveren. Wij verzoeken u daarom veel gedragen schoenen en – indien u klachten heeft bij het sporten – sportschoenen mee te nemen.

Behandelplan

Op basis van het onderzoek wordt een behandelplan vastgesteld en met u besproken. In de meeste gevallen zullen steunzolen voor een oplossing of vermindering van uw klachten kunnen zorgen. Deze steunzolen worden door de podoloog zelf in eigen werkplaats en met de hand vervaardigd.

Ook andere hulpmiddelen, zoals ortheses of aanpassingen aan de schoenen kunnen door ons worden verzorgd. Afhankelijk van de aard en/of de ernst van de klachten kan besloten worden u door te verwijzen naar een pedicure of een medisch specialist.

Advies

Vervolgens wordt advies gegeven ten aanzien van het dragen van de juiste schoenen. Ook wijziging van houding en bepaalde gewoontes kunnen aan de orde komen.

Na ongeveer een week wordt u door ons gebeld voor een afspraak, waarbij de zolen afgehaald kunnen worden. Hierbij worden de zolen gepast en eventueel nog aan uw schoenen aangepast. Vervolgens wordt advies gegeven over het gebruik en het onderhoud van de zolen.

Na 6 tot 8 weken vindt er een controleafspraak plaats, waarbij de bevindingen geëvalueerd worden. Indien noodzakelijk en mogelijk zullen er aanpassingen aan de zolen plaatsvinden, zodat er een zo optimaal mogelijk resultaat wordt behaald. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.