Hallux valgus

Bij een hallux valgus is er sprake van een scheefstand van de grote teen, waarbij deze naar de andere tenen wijst. Hierdoor ontstaat er een knobbel aan de binnenkant van de voet. Deze afwijking komt met name vaak voor bij vrouwen.

De belangrijkste oorzaak van een hallux valgus is het dragen van te nauw schoeisel, al dan niet in combinatie met hoge hakken. Maar ook erfelijkheid, of een standafwijking van de voet kunnen een rol spelen.

Bij de hallux valgus zorgt de knobbel op de voet bij het dragen van schoeisel voor de meeste pijnklachten, maar ook in het gewricht kan pijn optreden. Door de scheefstand van de teen kunnen ook elders in de voet problemen ontstaan.